מערכת שעות

 ראשוןשני שלישירביעיחמישישישי שבת
7:30ממשיכים
דינה
ממשיכים+
מאיה
ממשיכים
אן
ממשיכים
נועה
8:00ממשיכים
דליה
ZOOM
מזרן רמה 2
נועה
ממשיכים
מכשירים

דינה
ממשיכים
דליה
-----------------
ZOOM
מזרן רמה 2
אן
8:30ממשיכים
דינה

ממשיכים
מאיה
ממשיכים
אן
ZOOM
מזרן רמה 2
ענת
ממשיכים +
נועה
מזרן
גלי
-----------------
מתחילים מכשירים
ענת
9:00ממשיכים
דליה
ממשיכים
מכשירים

דינה
מתקדם
דליה
9:30ממשיכים+ מכשירים
דינה
ממשיכים+
מכשירים

מאיה
ממשיכים+
אן
מתחילים+
נועה
מתחילים מכשירים
גלי
-----------------
TRX-Basic
ענת
10:00מתחילים+
דליה
מתחילים מכשירים
דינה
מתחילים
דליה
10:30מתחילים מכשירים
דינה
מתחילים+
מכשירים

מאיה
TRX-Power
גלי
ממשיכים מכשירים
גלי
11:00מתחילים+ מכשירים
דינה
11:30מתקדם מכשירים
גלי
12:00 ממשיכים + מכשירים
גלי
13:00 ממשיכים מכשירים
גלי
15:15
FLY YOGA
נטע
 ראשוןשני שלישירביעיחמישישישי שבת
16:45יוגה אלון
17:00ממשיכים
מכשירים

גלי
ממשיכים
מכשירים

דינה
ממשיכים +
מכשירים

אן
מתחילים+
מכשירים

נועה
-----------------
FLY YOGA
נטע
ממשיכים
מכשירים

ענת
17:30מתחילים+
נועה
18:00ממשיכים
מכשירים

גלי
מתקדם
דינה
ממשיכים
אן
מתקדם
נועה
ממשיכים +
מכשירים

ענת
18:30מתחילים
גלי
ממשיכים
נועה
19:00TRX-Cardio
משכית
-----------
ממשיכים
מכשירים

גלי
מתקדם
דינה
ממשיכים+
מכשירים

נועה
-----------
TRX
Cardio
משכית
מתחילים+
מכשירים

ענת
-----------
FLY YOGA
נטע
19:30מתקדם ***לנשים בלבד
גלי
מתחילים+
נועה
20:00מתקדם
מכשירים

גלי
-----------
FLY YOGA
נטע
מתחילים+
דינה
מתקדם
מכשירים

נועה
ממשיכים
מכשירים

ענת
20:30ממשיכים
גלי
ממשיכים+
נועה
21:00

7:30 | ממשיכים | דינה


8:30 | ממשיכים | דינה


9:30 | ממשיכים+ מכשירים | דינה


10:30 | מתחילים מכשירים| דינה


16:45 | יוגה | אלון


17:00 | ממשיכים+ מכשירים| גלי


18:00 | ממשיכים מכשירים | גלי


19:00 | ממשיכים מכשירים | גלי


19:00 | TRX CARDIO | משכית


20:00 | מתקדם מכשירים | גלי


20:00 | FLY YOGA | נטע

8:00 | ממשיכים | דליה


9:00 | ממשיכים | דליה


10:00 | מתחילים+ | דליה


17:00 | ממשיכים מכשירים| דינה


18:00 | מתקדם | דינה


18:30 | מתחילים | גלי


19:00 | ממשיכים+ | דינה


19:30 | מתקדם | גלי


20:00 | מתחילים | דינה


20:30 | ממשיכים | גלי

7:30 | ממשיכים + | מאיה


8:30 | ממשיכים | מאיה


8:00 |מזרן רמה 2 ZOOM | נועה


9:30 | ממשיכים + מכשירים | מאיה


10:30 | מתחילים + מכשירים | מאיה


17:00 | ממשיכים + מכשירים | אן


17:30 | מתחילים | נועה


18:00 | ממשיכים | אן


18:30 | ממשיכים | נועה


19:30 | מתחילים + | נועה


20:30 | ממשיכים + | נועה

7:30 | ממשיכים | אן


8:30 | ממשיכים | אן


9:30 | ממשיכים + | אן


17:00 |מתחילים + מכשירים | נועה


17:00 | FLY YOGA | נטע


18:00 | מתקדם מכשירים | נועה


19:00 | ממשיכים + מכשירים | נועה


19:00 | TRX CARDIO | משכית


20:00 | מתקדם מכשירים | נועה

8:00 | מכשירים ממשיכים | דינה


8:30 | מזרן רמה 2 ZOOM | ענת


9:00 | מכשירים ממשיכים | דינה


10:00 | מכשירים מתחילים | דינה


11:00 | מכשירים מתחילים + | דינה


17:00 | מכשירים ממשיכים | ענת


18:00 | מכשירים ממשיכים + | ענת


19:00 | מכשירים מתחילים + | ענת


19:00 | FLY |נטע


20:00 | מכשירים ממשיכים | ענת

7:30 | ממשיכים | נועה


8:00 | ממשיכים | דליה


8:30 | מזרן רמה 2 ZOOM | אן


8:30 | ממשיכים + | נועה


9:00 | מתקדם | דליה


9:30 | מתחילים + | נועה


10:00 | מתחילים | דליה


10:30 | TRX POWER | גלי


12:00 | ממשיכים מכשירים+| גלי


13:00 | ממשיכים מכשירים | גלי


15:15 | FLY YOGA | נטע

8:30 | פילאטיס מזרן | גלי


8:30 | מתחילים מכשירים | ענת


9:30 | מתחילים מכשירים | גלי


9:30 | TRX BASIC | ענת


10:30 | ממשיכים מכשירים | גלי


11:30 | מתקדם מכשירים | גלי

note

 

*ביטול שיעור שמתקיים בימים ב' – ו' יתבצע 24 שעות מראש. ביטול שיעור שמתקיים בימים א', ש' יתבצע ביום ו' עד השעה 12.30.
שיעור שלא יבוטל בזמן יחוייב בתשלום.

*הסטודיו שומר לעצמו את הזכות לבצע שינויים בכח האדם ללא הודעה מוקדמת.