מערכת שעות

 ראשוןשני שלישירביעיחמישישישי שבת
7:30
פילאטיס משולב
מזרן & מכשירים
ממשיכים
גלי

פילאטיס משולב
מזרן & מכשירים
ממשיכים+
סבב

פילאטיס משולב
מזרן & מכשירים
ממשיכים
אן

פילאטיס משולב
מזרן & מכשירים
ממשיכים

נועה
8:00
פילאטיס משולב
מזרן & מכשירים
ממשיכים
דליה


פילאטיס מכשירים
ממשיכים

גלי

פילאטיס משולב
מזרן & מכשירים
ממשיכים

דליה

8:30
פילאטיס משולב
מזרן & מכשירים
ממשיכים
גלי


פילאטיס משולב
מזרן & מכשירים
ממשיכים
סבב

פילאטיס משולב
מזרן & מכשירים
ממשיכים

אן

פילאטיס משולב
מזרן & מכשירים ממשיכים +
נועה
פילאטיס מזרן משולב גארודה
גלי
--------
פילאטיס מכשירים
מתחילים
ענת

9:00
פילאטיס משולב
מזרן & מכשירים ממשיכים

דליה

פילאטיס מכשירים
ממשיכים
גלי

פילאטיס משולב
מזרן & מכשירים
מתקדם

דליה
9:30
פילאטיס מכשירים
ממשיכים+

ענת

פילאטיס מכשירים ממשיכים+

סבב

פילאטיס מכשירים
ממשיכים+
אן
--------------------
יוגה YOGA אשטנגה ויניאסה
רמה פתוחה לכולם
פז

פילאטיס משולב
מזרן & מכשירים
מתחילים+
נועה
מתחילים מכשירים
גלי
--------------------
TRX-Basic
ענת
10:00
פילאטיס משולב
מזרן & מכשירים
מתחילים+
דליה

פילאטיס מכשירים מתחילים

גלי

פילאטיס משולב
מזרן & מכשירים ממשיכים
דליה
10:30
פילאטיס מכשירים
מתחילים
ענת

פילאטיס מכשירים מתחילים+
סבב
פילאטיס מכשירים
ממשיכים

גלי
11:00
פילאטיס מכשירים
מתחילים+

גלי
11:30TRX-Power
גלי
פילאטיס מכשירים
מתקדם

גלי
12:00 פילאטיס מכשירים
ממשיכים +

גלי
--------------
יוגה YOGA אשטנגה ויניאסה
רמה פתוחה לכולם
הילה
13:00 פילאטיס מכשירים
ממשיכים

גלי
14:00
15:0015:00
FLY YOGA
נטע
 ראשוןשני שלישירביעיחמישי  
17:00פילאטיס
מכשירים
ממשיכים

גלי
פילאטיס מכשירים ממשיכים
נועה
פילאטיס מכשירים
ממשיכים +

אן
פילאטיס מכשירים מתחילים+
אן
פילאטיס מכשירים ממשיכים
ענת
17:30פילאטיס משולב
מזרן & מכשירים
מתחילים+

נועה
18:00ממשיכים
מכשירים

גלי
--------------
TRX
Cardio
משכית
פילאטיס משולב
מזרן & מכשירים מתקדם
נועה
פילאטיס משולב
מזרן & מכשירים ממשיכים
אן
פילאטיס מכשירים מתקדם
אן
-----------
TRX
Cardio
משכית
פילאטיס מכשירים ממשיכים +
ענת
18:30פילאטיס משולב
מזרן & מכשירים מתחילים
גלי
פילאטיס משולב
מזרן & מכשירים ממשיכים
נועה
19:00פילאטיס משולב
מזרן & מכשירים ממשיכים
גלי
-----------
יוגה YOGA
אשטנגה ויניאסה
רמה פתוחה לכולם
פז
פילאטיס משולב
מזרן & מכשירים
מתקדם
נועה
יוגה YOGA
אשטנגה ויניאסה
רמה פתוחה לכולם
הילה
פילאטיס מכשירים ממשיכים+
גלי
-----------
FLY YOGA
סבב

פילאטיס מכשירים מתחילים+
ענת
19:30
פילאטיס משולב
מזרן & מכשירים מתקדם
שיעור לנשים בלבד*
גלי

פילאטיס מכשירים מתחילים+

נועה
20:00פילאטיס משולב
מזרן & מכשירים מתקדם
גלי
פילאטיס משולב
מזרן & מכשירים מתחילים+

נועה
פילאטיס מכשירים מתקדם

גלי
פילאטיס מכשירים ממשיכים
ענת
20:30פילאטיס משולב
מזרן & מכשירים ממשיכים

גלי
פילאטיס משולב
מזרן & מכשירים ממשיכים+

נועה
21:00

7:30 | ממשיכים | גלי


8:30 | ממשיכים | גלי


9:30 | ממשיכים+ מכשירים | ענת


10:30 | מתחילים מכשירים | ענת


17:00 | ממשיכים+ מכשירים | גלי


18:00 | ממשיכים מכשירים | גלי


18:00 | TRX CARDIO | משכית


19:00 | ממשיכים מכשירים | גלי


19:00 | יוגה אשטנגה ויניאסה | לכולם | פז


20:00 | מתקדם מכשירים | גלי

8:00 | ממשיכים | דליה


9:00 | ממשיכים | דליה


10:00 | מתחילים+ | דליה


17:00 | ממשיכים מכשירים | נועה


18:00 | מתקדם | נועה


18:30 | מתחילים | גלי


19:00 | ממשיכים+ | נועה


19:30 | מתקדם שיעור לנשים בלבד | גלי


20:00 | מתחילים | נועה


20:30 | ממשיכים | גלי

7:30 | ממשיכים + | מוריה


8:30 | ממשיכים | מוריה


9:30 | ממשיכים + מכשירים | מוריה


10:30 | מתחילים + מכשירים | מוריה


17:00 | ממשיכים + מכשירים | אן


17:30 | מתחילים | נועה


18:00 | ממשיכים | אן


18:30 | ממשיכים | נועה


19:00 | יוגה אשטנגה ויניאסה | לכולם | הילה


19:30 | מתחילים + מכשירים| נועה


20:30 | ממשיכים + | נועה

7:30 | ממשיכים | אן


8:30 | ממשיכים | אן


9:30 | ממשיכים + | אן


9:30 | יוגה אשטנגה ויניאסה | לכולם | פז


17:00 | מתחילים + מכשירים | אן


18:00 | מתקדם מכשירים | אן


18:00 | TRX CARDIO | משכית


19:00 | ממשיכים + מכשירים | גלי


19:00 | FLY YOGA | סבב


20:00 | מתקדם מכשירים | גלי

8:00 | מכשירים ממשיכים | גלי


9:00 | מכשירים ממשיכים | גלי


10:00 | מכשירים מתחילים | גלי


11:00 | מכשירים מתחילים + | גלי


17:00 | מכשירים ממשיכים | ענת


18:00 | מכשירים ממשיכים + | ענת


19:00 | מכשירים מתחילים + | ענת


20:00 | מכשירים ממשיכים | ענת

7:30 | ממשיכים | נועה


8:00 | ממשיכים | דליה


8:30 | ממשיכים + | נועה


9:00 | מתקדם | דליה


9:30 | מתחילים + | נועה


10:00 | ממשיכים | דליה


11:00 | TRX POWER | גלי


12:00 | ממשיכים מכשירים+ | גלי


12:00 | יוגה אשטנגה ויניאסה | לכולם | הילה


13:00 | ממשיכים מכשירים | גלי


15:00 | FLY YOGA | נטע

8:30 | מזרן פילאטיס & גארודה | גלי


8:30 | מתחילים מכשירים | ענת


9:30 | מתחילים מכשירים | גלי


9:30 | TRX BASIC | ענת


10:30 | ממשיכים מכשירים | גלי


11:30 | מתקדם מכשירים | גלי

note

 

*ביטול שיעור שמתקיים בימים ב' – ו' יתבצע 24 שעות מראש. ביטול שיעור שמתקיים בימים א', ש' יתבצע ביום ו' עד השעה 12.30.
שיעור שלא יבוטל בזמן יחוייב בתשלום.

*הסטודיו שומר לעצמו את הזכות לבצע שינויים בכח האדם ללא הודעה מוקדמת.