מערכת שעות

 ראשוןשני שלישירביעיחמישישישי שבת
7:30ממשיכים
דינה
ממשיכים
טל
ממשיכים+
מאיה
ממשיכים
טל
ממשיכים
גלי
8:00ממשיכים
מכשירים

דליה
ממשיכים
נגה
8:30ממשיכים
דינה
ממשיכים
טל
ממשיכים
מאיה
ממשיכים
טל
ממשיכים+
גלי
פילאטיס מזרן
משולב גארודה
גלי
9:00ממשיכים
מכשירים

דליה
מתקדם
נגה
9:30ממשיכים+
דינה
מתחילים+
טל
ממשיכים+
מכשירים

מאיה
ממשיכים+
טל
מתחילים+
גלי
מתחילים
גלי
10:00מתחילים
אן
יוגה ברוח שיטת איינגר
אלון
מתחילים
דליה
מתחילים+
נגה
10:30מתחילים
דינה
מתחילים+
מכשירים

מאיה
TRX-Basics
נטע
*השיעור יתחדש ב22/8
TRX-Power
גלי
ממשיכים
גלי
11:00מתחילים+
מאיה
11:30FLY YOGA
נטע
*השיעור יתחדש ב22/8
15:30
FLY YOGA
נטע
מתקדם מכשירים
גלי
 ראשוןשני שלישירביעיחמישישישי שבת
16:00ממשיכים
אן
16:30
17:00ממשיכים
אן
ממשיכים
טל
ממשיכים
מכשירים

מור
ממשיכים+
מכשירים
דליה

ממשיכים+
מכשירים

טניה
17:30מתחילים+
גלי
18:00ממשיכים
אן
-----------
ממשיכים
גלי
מתקדם
מכשירים

טל
ממשיכים
מור
ממשיכים+
דליה
ממשיכים+
מכשירים

טניה
-----------
FLY YOGA
לכולם
מריאנה
18:30בסיס
גלי
ממשיכים
גלי
19:00TRX-Cardio
משכית
-----------
ממשיכים
מכשירים

גלי
מתקדם
טל
מתחילים+
מור
מתקדם
מכשירים

דליה
מתחילים+
מכשירים

טניה
-----------
FLY YOGA
מתקדם
מריאנה
19:30מתקדם
גלי
מתחילים
גלי
TRX-Cardio
משכית
20:00מתקדם
מכשירים

גלי
-----------
FLY YOGA
נטע
מתחילים+
טל
מתקדם
מור
מתקדם
מכשירים

דליה
ממשיכים
מכשירים

טניה
20:30ממשיכים
גלי
ממשיכים+
גלי
FLY YOGA
נטע
*14/8 חד פעמי לא יתקיים
21:00

7:30 | ממשיכים | דינה


8:30 | ממשיכים | דינה


9:30 | ממשיכים+ | דינה


10:30 | מתחילים | דינה


16:00 | ממשיכים | אן


17:00 | ממשיכים + | אן


18:00 | ממשיכים | אן


18:00 | ממשיכים | גלי


19:00 | ממשיכים מכשירים | גלי


19:00 | TRX CARDIO | משכית


20:00 | FLY YOGA | נטע


20:00 | מתקדם מכשירים | גלי

7:30 | ממשיכים | טל


8:30 | ממשיכים | טל


9:30 | מתחילים + | טל


10:00 | מתחילים | אן


17:00 | ממשיכים | טל


18:00 | מתקדם מכשירים | טל


18:30 | מתחילים | גלי


19:00 | מתקדם | טל


19:30 | מתקדם | גלי


20:00 | מתחילים | טל


20:30 | ממשיכים | גלי

7:30 | ממשיכים + | מאיה


20:30 | ממשיכים + | גלי


8:30 | ממשיכים | מאיה


9:30 | ממשיכים + מכשירים | מאיה


10:00 | יוגה | אלון


10:30 | מתחילים + | מאיה


17:00 | ממשיכים מכשירים | מור


17:30 | מתחילים + | גלי


18:00 | ממשיכים | מור


18:30 | ממשיכים | גלי


19:00 | מתחילים + | מור


19:30 | מתחילים | גלי


20:00 | מתקדם | מור

7:30 | ממשיכים | טל


8:30 | ממשיכים | טל


9:30 | ממשיכים + | טל


17:00 | ממשיכים מכשירים + | דליה


18:00 | ממשיכים מכשירים + | דליה


19:00 | מתקדם מכשירים | דליה


20:00 | מתקדם מכשירים | דליה


19:30 | TRX CARDIO | משכית


20:30 | FLY YOGA | נטע

8:00 | מכשירים ממשיכים | דליה


9:00 | מכשירים ממשיכים | דליה


10:00 | מכשירים מתחילים | דליה


10:30 | TRX BASIC | נטע


11:00 | מכשירים מתחילים + | דליה


11:45 | FLY YOGA | נטע


17:00 | מכשירים ממשיכים | טניה


18:00 | מכשירים ממשיכים + | טניה


18:00 | FLY YOGA לכולם | מריאנה


19:00 | מכשירים מתחילים + | טניה


19:00 | FLY YOGA מתקדם | מריאנה


20:00 | מכשירים ממשיכים | טניה

7:30 | ממשיכים | גלי


8:00 | ממשיכים | נגה


8:30 | ממשיכים + | גלי


9:00 | מתקדם | נגה


9:30 | מתחילים + | גלי


10:00 | מתחילים | נגה


10:30 | TRX POWER | גלי


15:30 | FLY YOGA | נטע

8:30 | פילאטיס & גארודה מזרן | גלי


9:30 | מתחילים | גלי


10:30 | ממשיכים | גלי


11:30 | מכשירים מתקדם | גלי


note

 

*ביטול שיעור שמתקיים בימים ב' – ו' יתבצע 24 שעות מראש. ביטול שיעור שמתקיים בימים א', ש' יתבצע ביום ו' עד השעה 12.30.
שיעור שלא יבוטל בזמן יחוייב בתשלום.

*הסטודיו שומר לעצמו את הזכות לבצע שינויים בכח האדם ללא הודעה מוקדמת.