מערכת שעות

 ראשוןשני שלישירביעיחמישי שישישבת
7:30 פילאטיס
מזרן & מכשירים
ממשיכים

גלי
פילאטיס
מזרן & מכשירים
ממשיכים+

אן
פילאטיס
מזרן & מכשירים
ממשיכים

אן
פילאטיס
מזרן & מכשירים
ממשיכים
סבב
8:00
פילאטיס מזרן & מכשירים
ממשיכים

דליה

פילאטיס
מכשירים ממשיכים
עירד
פילאטיס
מזרן & מכשירים
ממשיכים
דליה
8:30פילאטיס
מזרן & מכשירים ממשיכים
גלי
פילאטיס
מזרן & מכשירים
ממשיכים
אן
פילאטיס
מזרן & מכשירים
ממשיכים

אן
פילאטיס
מזרן & מכשירים ממשיכים +

סבב
פילאטיס מזרן משולב גארודה
גלי
--------
פילאטיס מכשירים
מתחילים

ענת
9:00
פילאטיס מזרן & מכשירים ממשיכים

דליה

פילאטיס מכשירים
ממשיכים +
עירד
פילאטיס
מזרן & מכשירים
מתקדם

דליה
9:30
פילאטיס
מכשירים
ממשיכים +

דליה
--------------------
יוגה YOGA
אשטנגה ויניאסה
9:30 - 11:00
רמה פתוחה לכולם
הדס
פילאטיס
מכשירים ממשיכים

אן


פילאטיס מכשירים
ממשיכים+

אן
פילאטיס
מזרן & מכשירים
מתחילים
סבב
פילאטיס מכשירים
מתחילים

גלי
--------------------
TRX
Basic

ענת
10:00
פילאטיס מזרן & מכשירים
מתחילים+
דליה

פילאטיס מכשירים מתחילים

עירד
10:30
פילאטיס מכשירים
מתחילים

דליה
TRX
Basic

אן
פילאטיס מכשירים
ממשיכים

גלי
11:00
פילאטיס מכשירים
מתחילים+

עירד

FLY
אימון על ערסל

לילי

11:30פילאטיס מכשירים
מתקדם

גלי
12:00
13:00 פילאטיס מכשירים
ממשיכים

גלי
14:00
15:00
 ראשוןשני שלישירביעיחמישי  
16:00
17:00פילאטיס
מכשירים
מתחילים

גלי

פילאטיס
מכשירים ממשיכים

ענת
פילאטיס מכשירים
ממשיכים +

אן
פילאטיס מכשירים מתחילים
גלי
פילאטיס מכשירים ממשיכים
ענת
17:30פילאטיס
מזרן & מכשירים
מתחילים

גלי
18:00ממשיכים+
מכשירים

גלי
--------------
TRX
Cardio
משכית
פילאטיס
מכשירים מתקדם
ענת
פילאטיס
מזרן & מכשירים ממשיכים
אן
פילאטיס מכשירים מתקדם
גלי
-----------
TRX
Cardio
משכית
פילאטיס מכשירים ממשיכים +
ענת
--------------
יוגה YOGA
אשטנגה ויניאסה
רמה פתוחה לכולם
הדס
18:30פילאטיס
מכשירים מתחילים +
גלי
19:00 מכשירים ממשיכים
גלי
פילאטיס
מזרן & מכשירים
מתקדם
ענת
פילאטיס מכשירים ממשיכים
גלי
------------------

FLY
אימון על ערסל

לילי
פילאטיס מכשירים מתחילים
ענת
19:30
פילאטיס מכשירים מתקדם

גלי
20:00 מכשירים מתקדם
גלי
פילאטיס
מכשירים מתחילים

ענת
פילאטיס מכשירים ממשיכים
ענת
20:30פילאטיס
מזרן & מכשירים ממשיכים

גלי
21:00

7:30 | מזרן & מכשירים | ממשיכים | גלי


8:30 | מזרן & מכשירים | ממשיכים | גלי


11:00 - 9:30 | יוגה YOGA אשטנגה ויניאסה | לכולם | הדס


9:30 | מכשירים | ממשיכים + | דליה


10:30 | מכשירים | מתחילים | דליה


17:00 | מכשירים | מתחילים | גלי


18:00 | מכשירים | ממשיכים + | גלי


18:00 | TRX CARDIO | משכית


19:00 | מכשירים | ממשיכים | גלי


20:00 | מכשירים | מתקדם | גלי

8:00| מזרן & מכשירים | ממשיכים | דליה


9:00| מזרן & מכשירים | ממשיכים | דליה


10:00| מכשירים | מתחילים+ | דליה


17:00| מכשירים | ממשיכים | ענת


18:00| מכשירים | מתקדם | ענת


19:00| מזרן & מכשירים | מתקדם | ענת


20:00 | מכשירים | מתחילים | ענת

7:30 | מזרן & מכשירים | ממשיכים + | אן


8:30 | מזרן & מכשירים | ממשיכים | אן


9:30 | מכשירים | ממשיכים + | אן


10:30 | TRX BASIC | אן


17:00 | מכשירים | ממשיכים + | אן


17:30 | מזרן & מכשירים | מתחילים | גלי


18:00 | מזרן & מכשירים | ממשיכים | אן


18:30 | מכשירים | מתחילים + | גלי


19:30 | מכשירים | מתקדם | גלי


20:30 | מזרן & מכשירים | ממשיכים | גלי

7:30 | מזרן & מכשירים | ממשיכים | אן


8:30 | מזרן & מכשירים | ממשיכים | אן


9:30 | מכשירים | ממשיכים + | אן


17:00 | מכשירים | מתחילים | גלי


18:00 | מכשירים | מתקדם | גלי


18:00 | TRX CARDIO | משכית


19:00 | מכשירים | ממשיכים | גלי


19:00 | FLY YOGA | לילי

8:00 | מכשירים | מתחילים | עירד


9:00 | מכשירים | ממשיכים | עירד


10:00 | מכשירים | ממשיכים | עירד


11:00 | מכשירים | מתחילים + | עירד


17:00 | מכשירים | ממשיכים | ענת


18:00 | מכשירים | ממשיכים + | ענת


18:00 | יוגה YOGA אשטנגה ויניאסה | לכולם | הדס


19:00 | מכשירים | מתחילים + | ענת


20:00 | מכשירים | ממשיכים | ענת

7:30 | מזרן & מכשירים | ממשיכים | סבב


8:00 | מזרן & מכשירים | ממשיכים | דליה


8:30 | מזרן & מכשירים | ממשיכים + | סבב


9:00 | מזרן & מכשירים | מתקדם | דליה


9:30 | מזרן & מכשירים | מתחילים + | סבב


11:00 | FLY | אימון על ערסל | לילי


13:00 | מכשירים | ממשיכים | גלי

8:30 | מזרן | פילאטיס & גארודה | גלי


8:30 | מכשירים | מתחילים | ענת


9:30 | מכשירים | מתחילים | גלי


9:30 | TRX BASIC | ענת


10:30 | מכשירים | מממשיכים | גלי


11:30 | מכשירים | מתקדם | גלי

note

 

*ביטול שיעור שמתקיים בימים ב' – ו' יתבצע 24 שעות מראש. ביטול שיעור שמתקיים בימים א', ש' יתבצע ביום ו' עד השעה 12.30.
שיעור שלא יבוטל בזמן יחוייב בתשלום.

*הסטודיו שומר לעצמו את הזכות לבצע שינויים בכח האדם ללא הודעה מוקדמת.