מערכת שעות

 ראשוןשנישלישירביעיחמישישישישבת
7:30פילאטיס
מזרן ומכשירים ממשיכים

גלי
פילאטיס
מזרן ומכשירים
ממשיכים+

אן
פילאטיס
מזרן ומכשירים
ממשיכים

אן
פילאטיס
מזרן ומכשירים
ממשיכים

סבב
8:00 פילאטיס
מזרן ומכשירים ממשיכים

דליה
פילאטיס מכשירים ממשיכים
עירד
פילאטיס
מזרן ומכשירים
ממשיכים
דליה
פילאטיס מכשירים
מתחילים

ענת
8:30פילאטיס
מזרן ומכשירים ממשיכים
גלי
פילאטיס
מזרן ומכשירים
ממשיכים
אן
פילאטיס
מזרן ומכשירים
ממשיכים

אן
פילאטיס
מזרן ומכשירים ממשיכים +

סבב
9:00פילאטיס
מזרן ומכשירים ממשיכים

דליה
פילאטיס מכשירים
ממשיכים +
עירד
פילאטיס
מזרן ומכשירים
מתקדם

דליה
פילאטיס מזרן משולב גארודה
גלי
--------
פילאטיס מכשירים
מתחילים

ענת
9:30פילאטיס מכשירים
ממשיכים

דליה
--------------------
יוגה YOGA
אשטנגה ויניאסה
9:30 - 11:00
רמה פתוחה
הדס
פילאטיס
מכשירים ממשיכים

אן

פילאטיס מכשירים
ממשיכים+

אן
פילאטיס
מזרן ומכשירים
מתחילים
סבב
10:00פילאטיס מזרן ומכשירים
מתחילים

דליה
פילאטיס מכשירים מתחילים
עירד
פילאטיס מכשירים
מתחילים

גלי
--------------------
TRX
Basic

ענת
10:30פילאטיס מכשירים
מתחילים

דליה
פילאטיס מכשירים
ממשיכים

גלי
11:00פילאטיס מכשירים
מתחילים+

עירד
FLY
אימון על ערסל

לילי

פילאטיס מכשירים
ממשיכים

גלי
11:30
12:00פילאטיס מכשירים
מתקדם

גלי
13:00 פילאטיס מכשירים
ממשיכים

גלי
14:00
15:00
 ראשוןשני שלישירביעיחמישי  
16:00
17:00פילאטיס
מכשירים
מתחילים

גלי

פילאטיס
מכשירים ממשיכים

ענת
פילאטיס מכשירים
ממשיכים +

אן
פילאטיס מכשירים מתחילים
גלי
פילאטיס מכשירים ממשיכים
ענת
17:30פילאטיס
מזרן & מכשירים
מתחילים

גלי
18:00ממשיכים+
מכשירים

גלי
--------------
TRX
Cardio
משכית
פילאטיס
מכשירים מתקדם
ענת
פילאטיס
מזרן & מכשירים ממשיכים
אן
פילאטיס מכשירים מתקדם
גלי
-----------
TRX
Cardio
משכית
פילאטיס מכשירים ממשיכים +
ענת
--------------
יוגה YOGA
אשטנגה ויניאסה
רמה פתוחה לכולם
הדס
18:30פילאטיס
מכשירים מתחילים +
גלי
19:00 מכשירים ממשיכים
גלי
פילאטיס
מזרן & מכשירים
מתקדם
ענת
פילאטיס מכשירים ממשיכים
גלי
------------------

FLY
אימון על ערסל

לילי

**השיעור יוצא לחופשת קיץ וישוב לפעילות בקרוב:)
פילאטיס מכשירים מתחילים
ענת
19:30
פילאטיס מכשירים מתקדם

גלי
20:00פילאטיס מכשירים מתקדם
גלי
פילאטיס
מכשירים מתחילים

ענת
פילאטיס מכשירים ממשיכים
ענת
20:30פילאטיס
מזרן & מכשירים ממשיכים

גלי
21:00

7:30 | מזרן & מכשירים | ממשיכים | גלי


8:30 | מזרן & מכשירים | ממשיכים | גלי


11:00 - 9:30 | יוגה YOGA אשטנגה ויניאסה | לכולם | הדס


9:30 | מכשירים | ממשיכים + | דליה


10:30 | מכשירים | מתחילים | דליה


17:00 | מכשירים | מתחילים | גלי


18:00 | מכשירים | ממשיכים + | גלי


18:00 | TRX CARDIO | משכית


19:00 | מכשירים | ממשיכים | גלי


20:00 | מכשירים | מתקדם | גלי

8:00| מזרן & מכשירים | ממשיכים | דליה


9:00| מזרן & מכשירים | ממשיכים | דליה


10:00| מכשירים | מתחילים+ | דליה


17:00| מכשירים | ממשיכים | ענת


18:00| מכשירים | מתקדם | ענת


19:00| מזרן & מכשירים | מתקדם | ענת


20:00 | מכשירים | מתחילים | ענת

7:30 | מזרן & מכשירים | ממשיכים + | אן


8:30 | מזרן & מכשירים | ממשיכים | אן


9:30 | מכשירים | ממשיכים + | אן


17:00 | מכשירים | ממשיכים + | אן


17:30 | מזרן & מכשירים | מתחילים | גלי


18:00 | מזרן & מכשירים | ממשיכים | אן


18:30 | מכשירים | מתחילים + | גלי


19:30 | מכשירים | מתקדם | גלי


20:30 | מזרן & מכשירים | ממשיכים | גלי

7:30 | מזרן & מכשירים | ממשיכים | אן


8:30 | מזרן & מכשירים | ממשיכים | אן


9:30 | מכשירים | ממשיכים + | אן


17:00 | מכשירים | מתחילים | גלי


18:00 | מכשירים | מתקדם | גלי


18:00 | TRX CARDIO | משכית


19:00 | מכשירים | ממשיכים | גלי


19:00 **השיעור יוצא לחופשת קיץ וישוב בקרוב לפעילות| FLY YOGA | לילי

8:00 | מכשירים | מתחילים | עירד


9:00 | מכשירים | ממשיכים | עירד


10:00 | מכשירים | ממשיכים | עירד


11:00 | מכשירים | מתחילים + | עירד


17:00 | מכשירים | ממשיכים | ענת


18:00 | מכשירים | ממשיכים + | ענת


18:00 | יוגה YOGA אשטנגה ויניאסה | לכולם | הדס


19:00 | מכשירים | מתחילים + | ענת


20:00 | מכשירים | ממשיכים | ענת

7:30 | מזרן & מכשירים | ממשיכים | סבב


8:00 | מזרן & מכשירים | ממשיכים | דליה


8:30 | מזרן & מכשירים | ממשיכים + | סבב


9:00 | מזרן & מכשירים | מתקדם | דליה


9:30 | מזרן & מכשירים | מתחילים + | סבב


11:00 | FLY | אימון על ערסל | לילי


13:00 | מכשירים | ממשיכים | גלי

8:00 | מכשירים | מתחילים | ענת


9:00 | מכשירים | מתחילים | ענת


9:00 | מזרן | פילאטיס & גארודה | גלי


10:00 | מכשירים | מתחילים | גלי


10:00 | TRX BASIC | ענת


11:00 | מכשירים | מממשיכים | גלי


12:00 | מכשירים | מתקדם | גלי

note

 

*ביטול שיעור שמתקיים בימים ב' – ו' יתבצע 24 שעות מראש. ביטול שיעור שמתקיים בימים א', ש' יתבצע ביום ו' עד השעה 12.30.
שיעור שלא יבוטל בזמן יחוייב בתשלום.

*הסטודיו שומר לעצמו את הזכות לבצע שינויים בכח האדם ללא הודעה מוקדמת.