מערכת שעות

 ראשוןשני שלישירביעיחמישישישי שבת
7:30ממשיכים
דינה
ממשיכים+
מאיה
ממשיכים
אן
ממשיכים
גלי
8:00ממשיכים
דליה
ממשיכים
מכשירים

דינה
ממשיכים
דליה
8:30מזרן רמה 2 ZOOM IN JUNE
דינה
מזרן רמה 2 ZOOM IN JUNE
ענת
ממשיכים מאיה
-----------------
מזרן רמה 2 ZOOM IN JUNE
דינה
ממשיכים
אן
מזרן רמה 2 ZOOM IN JUNE
ענת
ממשיכים+
גלי
פילאטיס מזרן
משולב גארודה
גלי
9:00ממשיכים
דליה
ממשיכים
מכשירים

דינה
מתקדם
דליה
מתחילים
ענת
9:30ממשיכים+ מכשירים
דינה
ממשיכים+
מכשירים

מאיה
ממשיכים+
אן
מתחילים+
גלי
מתחילים מכשירים
גלי
10:00מתחילים+
דליה
מתחילים מכשירים
דינה
מתחילים+
דליה
TRX-Basic
ענת
10:30מתחילים מכשירים
דינה
מתחילים+
מכשירים

מאיה
TRX-Power
גלי
ממשיכים מכשירים
גלי
11:00מתחילים+ מכשירים
דינה
11:30 15:30
FLY YOGA
נטע
מתקדם מכשירים
גלי
 ראשוןשני שלישירביעיחמישישישי שבת
16:00
16:45
17:00ממשיכים מכשירים
אן
ממשיכים מכשירים
דינה
ממשיכים
מכשירים

אן
ממשיכים+
מכשירים
סבב
ממשיכים+
מכשירים

ענת
17:30מתחילים+
גלי
18:00ממשיכים
אן
-----------
ממשיכים
גלי
מתקדם
דינה
ממשיכים
אן
ממשיכים+
סבב
ממשיכים+
מכשירים

ענת
18:30מתחילים
גלי
ממשיכים
גלי
19:00TRX-Cardio
משכית
-----------
ממשיכים
מכשירים

גלי
מתקדם
דינה
מתחילים+
אן
מתקדם
מכשירים

גלי
-----------
TRX
Cardio
משכית
מתחילים+
מכשירים

ענת
-----------
FLY YOGA
נטע
19:30מתקדם
גלי
20:00מתקדם
מכשירים

גלי
-----------
FLY YOGA
נטע
מתחילים+
דינה
מתקדם
מכשירים

גלי
-----------
FLY YOGA
נטע
ממשיכים
מכשירים

ענת
20:30ממשיכים
גלי
ממשיכים+
גלי
21:00מתקדם
מכשירים

גלי

7:30 | ממשיכים | דינה


8:30 | מזרן רמה 2 ZOOM JUNE | דינה


9:30 | ממשיכים+ מכשירים | דינה


10:30 | מתחילים מכשירים| דינה


17:00 | ממשיכים+ מכשירים| סבב


18:00 | ממשיכים | סבב


18:00 | ממשיכים | גלי


19:00 | ממשיכים מכשירים | גלי


19:00 | TRX CARDIO | משכית


20:00 | FLY YOGA | נטע


20:00 | מתקדם מכשירים | גלי


21:00 | מתקדם מכשירים **ייפתח על פי ביקוש | גלי

8:00 | ממשיכים | דליה


9:00 | ממשיכים | דליה


10:00 | מתחילים+ | דליה


17:00 | ממשיכים מכשירים| דינה


18:00 | מתקדם | דינה


19:00 | ממשיכים+ | דינה


20:00 | מתחילים | דינה

7:30 | ממשיכים + | מאיה


8:30 | ממשיכים | מאיה


9:30 | ממשיכים + מכשירים | מאיה


10:30 | מתחילים + | מאיה


17:00 | ממשיכים מכשירים | אן


17:30 | מתחילים + | גלי


18:00 | ממשיכים | אן


18:30 | ממשיכים+ | גלי


19:00 | מתחילים + | אן


20:30 | ממשיכים + | גלי

7:30 | ממשיכים | אן


8:30 | ממשיכים | אן


9:30 | ממשיכים + | אן


17:00 | ממשיכים מכשירים + | אן


18:00 | ממשיכים מכשירים + | אן


19:00 | מתקדם מכשירים | גלי


20:00 | מתקדם מכשירים | גלי


19:00 | TRX CARDIO | משכית


20:00 | FLY YOGA | נטע

8:00 | מכשירים ממשיכים | דינה


8:30 | מזרן רמה 2 ZOOM JUNE | ענת


9:00 | מכשירים ממשיכים | דינה


10:00 | מכשירים מתחילים | דינה


11:00 | מכשירים מתחילים + שיעור לנשים בלבד| דינה


17:00 | מכשירים ממשיכים | ענת


18:00 | מכשירים ממשיכים + | ענת


19:00 | מכשירים מתחילים + | ענת


20:00 | מכשירים ממשיכים | ענת


19:00 | FLY |נטע

7:30 | ממשיכים | גלי


8:00 | ממשיכים | דליה


8:30 | ממשיכים + | גלי


9:00 | מתקדם | דליה


9:30 | מתחילים + | גלי


10:00 | מתחילים | דליה


10:30 | TRX POWER | גלי


15:30 | FLY YOGA | נטע

8:30 | פילאטיס & גארודה מזרן | גלי


9:00 | מתחילים | ענת


9:30 | מתחילים מכשירים | גלי


10:00 | TRX BASIC | ענת


10:30 | ממשיכים מכשירים | גלי


11:30 | מתקדם מכשירים | גלי


note

 

*ביטול שיעור שמתקיים בימים ב' – ו' יתבצע 24 שעות מראש. ביטול שיעור שמתקיים בימים א', ש' יתבצע ביום ו' עד השעה 12.30.
שיעור שלא יבוטל בזמן יחוייב בתשלום.

*הסטודיו שומר לעצמו את הזכות לבצע שינויים בכח האדם ללא הודעה מוקדמת.