מערכת שעות

 ראשוןשנישלישירביעיחמישישישישבת
7:30פילאטיס
מזרן ומכשירים ממשיכים

דינה

7:00
יוגה
KALA YOGA
ויניאסה
רמה פתוחה
נטע
פילאטיס
מזרן ומכשירים
ממשיכים

אן
פילאטיס
מזרן ומכשירים
ממשיכים

אן
פילאטיס
מזרן ומכשירים
ממשיכים

דינה
8:00 פילאטיס
מזרן ומכשירים ממשיכים

דליה
פילאטיס מכשירים מתחילים+
דינה
--------------------
פילאטיס
TOWER

ממשיכים
ענת ש.
פילאטיס
מזרן ומכשירים
ממשיכים
דליה
פילאטיס מכשירים
ממשיכים

ענת ש.
8:30פילאטיס
מזרן ומכשירים ממשיכים
דינה
פילאטיס
מזרן ומכשירים ממשיכים

הילה
פילאטיס
מזרן ומכשירים
ממשיכים
אן
פילאטיס
מכשירים ממשיכים

אן

פילאטיס
מזרן ומכשירים ממשיכים +

דינה
9:00פילאטיס
מזרן ומכשירים ממשיכים

דליה
פילאטיס מכשירים ממשיכים +
דינה
--------------------
פילאטיס
TOWER

ממשיכים
ענת ש.
פילאטיס
מזרן ומכשירים
מתקדם

דליה
פילאטיס מזרן משולב גארודה
גלי
--------
פילאטיס מכשירים
מתחילים

ענת ש.
9:30פילאטיס מכשירים
ממשיכים

דליה
--------------------פילאטיס
TOWER

ממשיכים
דינה
פילאטיס
חצי TOWER
חצי REFORMER
ממשיכים
הילה
פילאטיס
מכשירים ממשיכים

אן

פילאטיס מכשירים
ממשיכים+

אן
פילאטיס
מזרן ומכשירים
מתחילים
דינה
10:00פילאטיס מזרן ומכשירים
מתחילים+

דליה
פילאטיס מכשירים ממשיכים
דינה
--------------------
פילאטיס
TOWER

מתחילים
ענת ש.
פילאטיס
חצי TOWER
חצי REFORMER
ממשיכים
ענת ע.
פילאטיס מכשירים
מתחילים

גלי
--------------------
TRX
Basic

ענת ש.
10:30פילאטיס מכשירים
מתחילים

דליה
פילאטיס מזרן קלאסי
רמה פתוחה

הילה
פילאטיס
מכשירים ממשיכים+

אן
פילאטיס
מזרן ומכשירים
מתחילים+
דינה
11:00פילאטיס מכשירים
מתחילים+

דינה
פילאטיס
חצי TOWER
חצי REFORMER
מתחילים
ענת ע.
פילאטיס מכשירים
ממשיכים

גלי
12:00פילאטיס מכשירים
מתקדם

גלי
13:00 פילאטיס מכשירים
ממשיכים

גלי
15:00 FLY
אימון על ערסל

לילי
 ראשוןשני שלישירביעיחמישי  
16:00
פילאטיס מכשירים מתחילים+
אן
16:00
פילאטיס מכשירים מתחילים
אן
17:00פילאטיס
מכשירים
מתחילים

גלי
פילאטיס
מכשירים ממשיכים

ענת ש.
-----------------
פילאטיס
TOWER ממשיכים

גלי
פילאטיס מכשירים ממשיכים +
אן
פילאטיס מכשירים מתחילים
גלי
-----------
POWER YOGA
ממשיכים
קטיה
פילאטיס מכשירים ממשיכים
אן
17:30פילאטיס
מזרן ומכשירים
מתחילים

הילה
18:00פילאטיס מכשירים
ממשיכים+
גלי
-------------
TRX
Cardio
משכית
פילאטיס מכשירים
ממשיכים+
ענת ש.
-----------------
פילאטיס
TOWER

ממשיכים
גלי
KALA YOGA
ויניאסה
רוני
פילאטיס מכשירים
מתקדם
גלי
-----------
TRX
Cardio
קטיה
פילאטיס מכשירים ממשיכים +
אן
-------------
פילאטיס
TOWER

ממשיכים
הילה
18:30פילאטיס מכשירים ממשיכים
הילה
19:00 פילאטיס מכשירים ממשיכים+
גלי
פילאטיס מכשירים ממשיכים
ענת ש.
-----------
KALA YOGA
ויניאסה
רוני
פילאטיס מכשירים ממשיכים
גלי
פילאטיס מכשירים מתחילים
הילה
-----------------------
KALA YOGA
ויניאסה
נטע

19:30
פילאטיס
מכשירים ממשיכים+

הילה
20:00פילאטיס מכשירים
מתקדם

גלי
פילאטיס מכשירים
מתחילים

ענת ש.
פילאטיס מכשירים
ממשיכים

הילה
20:30פילאטיס מכשירים ממשיכים
הילה

7:30 | מזרן & מכשירים | ממשיכים | דינה


8:30 | מזרן & מכשירים | ממשיכים | דינה


9:30 | מכשירים | ממשיכים + | דליה


9:30 | מכשירים | TOWER |ממשיכים | דינה


10:30 | מכשירים | מתחילים | דליה


17:00 | מכשירים | מתחילים | גלי


18:00 | מכשירים | ממשיכים + | גלי


18:00 | TRX CARDIO | משכית


19:00 | מכשירים | ממשיכים | גלי


20:00 | מכשירים | מתקדם | גלי

7:00 | יוגה KALA YOGA | רמה פתוחה | נטע


8:00| מזרן & מכשירים | ממשיכים | דליה


8:30| מזרן & מכשירים | ממשיכים | הילה


9:00| מזרן & מכשירים | ממשיכים | דליה


9:30 | חצי REFORMER חצי TOWER | ממשיכים | הילה


10:00| מכשירים | מתחילים+ | דליה


10:30| מזרן קלאסי | רמה פתוחה | הילה


17:00| מכשירים | ממשיכים | ענת ש.


17:00 | מכשירים | TOWER | ממשיכים | גלי


18:00| מכשירים | ממשיכים+ | ענת ש.


18:00 | מכשירים | TOWER | ממשיכים | גלי


19:00| מכשירים | ממשיכים | ענת ש.


19:00 | יוגה KALA YOGA | רוני


20:00 | מכשירים | מתחילים |ענת ש.

7:30 | מזרן & מכשירים | ממשיכים | אן


8:30 | מזרן & מכשירים | ממשיכים | אן


9:30 | מכשירים | ממשיכים + | אן


10:30 | מכשירים | ממשיכים+ /מתקדם | אן


16:00 | מכשירים | מתחילים + | אן


17:00 | מכשירים | ממשיכים + | אן


17:30 | מזרן & מכשירים | מתחילים | הילה


18:00 | יוגה KALA YOGA | רוני


18:30 | מכשירים| מתחילים |הילה


19:30 | מכשירים | ממשיכים+ | הילה


20:30 | מכשירים | ממשיכים |הילה

7:30 | מזרן & מכשירים | ממשיכים | אן


7:30 | מכשירים & מזרן | ממשיכים |ענת ע.


8:30 | מזרן & מכשירים | ממשיכים | אן


8:30 | מחול עכשווי| רמה פתוחה | ענת ע.


9:30 | חצי מזרן & חצי TOWER | ממשיכים | ענת ע.


9:30 | מכשירים | ממשיכים + | אן


17:00 | מכשירים | מתחילים | גלי


17:00 | POWER YOGA | קטיה


18:00 | מכשירים | מתקדם | גלי


18:00 | TRX CARDIO | קטיה


19:00 | מכשירים | ממשיכים | גלי

8:00 | מכשירים | מתחילים + | דינה


8:00 | TOWER ממשיכים | ענת ש.


9:00 | מכשירים | ממשיכים | דינה


9:00 | TOWER ממשיכים | ענת ש.


10:00 | מכשירים | ממשיכים | דינה


10:00 | TOWER | מתחילים | ענת ש.


11:00 | מכשירים | מתחילים + | דינה


16:00 | מכשירים | מתחילים | אן


17:00 | מכשירים | ממשיכים | אן


17:00 |מזרן + TOWER | ממשיכים | הילה


18:00 | מכשירים | ממשיכים + | אן


18:00 | TOWER | ממשיכים | הילה


19:00 | מכשירים | מתחילים + | הילה


18:30 | יוגה KALA YOGA | נטע


20:00 | מכשירים | ממשיכים | הילה

7:30 | מזרן & מכשירים | ממשיכים | דינה


8:00 | מזרן & מכשירים | ממשיכים | דליה


8:30 | מזרן & מכשירים | ממשיכים + | דינה


9:00 | מזרן & מכשירים | מתקדם | דליה


9:30 | מזרן & מכשירים | מתחילים + | דינה


10:00| רפורמר & TOWER |ממשיכים | ענת ע.


10:30 | מזרן & מכשירים | מתחילים + | דינה


11:00| רפורמר & TOWER |מתחילים | ענת ע.


13:00 | מכשירים | ממשיכים | גלי


15:00 | FLY | אימון על ערסל | לילי

8:00 | מכשירים | ממשיכים | ענת


9:00 | מכשירים | מתחילים | ענת


9:00 | מזרן | פילאטיס & גארודה | גלי


10:00 | מכשירים | מתחילים | גלי


10:00 | TRX BASIC | ענת


11:00 | מכשירים | מממשיכים | גלי


12:00 | מכשירים | מתקדם | גלי

note

 

*ביטול שיעור שמתקיים בימים ב' – ו' יתבצע 24 שעות מראש. ביטול שיעור שמתקיים בימים א', ש' יתבצע ביום ו' עד השעה 12.30.
שיעור שלא יבוטל בזמן יחוייב בתשלום.

*הסטודיו שומר לעצמו את הזכות לבצע שינויים בכח האדם ללא הודעה מוקדמת.